Podijeli objavu

Dobar biznis plan udvostručuje šanse za uspjeh svakog biznisa, pokazalo je istraživanje Palo Alto Software. Dobro napisan biznis plan je povezan sa povećanjem uspjeha kompanije u svakom pojedinačnom cilju koji je on projektirao.

Bilo da se nalazite pred pokretanjem vlastitog biznisa, ili ste u poslovnom svijetu već godinama, pravac u kojem će se kretati vaš posao dalje određuje upravo biznis plan koji napravite.

Biznis plan nije ništa drugo do dobra, kvalitetna i realistična prognoza na koji način će posao kompanije za koju radite ili vaš osobni posao dalje napredovati.

Šta treba sadržavati dobar biznis plan?

Ciljevi − Šta planirate ostvariti svojim biznisom? Ovo je ključni dio biznis plana koji treba usmjeravati poslovanje.

● Identicirajte ciljeve u ranoj fazi biznisa,

● Planirajte vremenske rokove koji su potrebni za postizanje ciljeva,

● Ako imate zaposlene, odredite odgovorne za ostvarivanje pojedinih ciljeva.

Proizvodi i usluge Vi ste ono što prodajete. Od toga kako upravljate svojom ponudom ovisi uspjeh biznisa.

● Kontrolirajte strogo svoj plan o proizvodima i stanju u nabavci,

● Ostanite poznati u okviru svoje industrije i stalno unapređujte svoje proizvode.

Tržište razvoj tržišta je ključan za vaš biznis plan. Stabilan priliv potrošača je nešto što će vašu ideju pretvoriti u profitabilan biznis. Profilirajte detaljno svoje tržište:

● Zašto je vaš proizvod konkurentan na tržištu?

● Gdje se nalaze vaši potencijalni potrošači i zašto?

● Kako najbolje možete svoj proizvod plasirati potencijalnim potrošačima?

Zaposleni zaposleni mogu biti najveća prednost ili najslabija karika vašeg biznisa. Biznis plan treba reflektirati i vašu politiku zapošljavanja:

● Okružite se najboljima u svojem području i osigurajte im benefite,

● Dobro ih uputite u ciljeve vašeg biznisa kako bi mogli da ih prate i ostvaruju.

Konkurencija učinite svoju konkurenciju vašim izvorom znanja i potencijalnih prilika, a ne izvorom stresa.

● promatrajte svoje konkurente kao case study na tržištu − šta možete naučiti od njihovih uspjeha i neuspjeha, što će vam koristiti,

● pronađite način da surađujete sa svojom konkurencijom, ili se udružite, naročito ako imaju proizvode ili veštine koje dopunjavaju vašu ponudu.

Budžet jedna od jako bitnih stavki vašeg biznis plana. Od pravilno rapoređenog budžeta u najvećoj meri ovisi uspjeh vašeg biznisa.

● napravite jasno definiran budžet po stavkama,

● povežite budžet sa svakim pojedinačnim ciljem vašeg biznis plana.

Vještina izrade biznis plana je jedna od najznačajnijih znanja i vještina kojim je neophodno da ovlada svaki potencijalni poduzetnik kako bi svoju poslovnu ideju mogao uspješno realizirati na tržištu. Takođe, njome bi trebao vladati i kandidat za posao u nekoj kompaniji jer će poslodavac cijeniti ovu vještinu i dati prednost kandidatima koji je imaju.

Poslovne škole su shvatile da je ovo znanje važno za svakog tko u biznisu gradi svoju karijeru, pa se biznis planovi uvode u nastavni plan.

Na BusinessAcademy je planirano da polaznici nauče napraviti biznis plan i rade na njegovom razvoju, na osnovu ideje koju su sami zamislili. Cilj nije samo da steknu teorijska znanja o tome kako se radi biznis plan, nego da imaju dodatnu podršku i stručne savete mentora uz čiju pomoć će razvijati svoj biznis plan.

Na ovoj akademiji biznis plan je rad koji polaznici rade na kraju školovanja, a ideja je da na taj način oni imaju kompletno razrađen biznis plan sa kojim mogu započeti vlastiti posao i apliciraju za različita sredstva kojima će potpomoći realizaciju svoje ideje. Osim za poduzetništvo, oni ovu dragocjenu vještinu mogu iskoristiti za kreiranje biznis planova za druge zainteresirane poduzetnike ili kompanije.

Ako ste naučili kako napraviti dobar biznis plan, dodajte ovu vještinu u svoj portfolio ili u CV i sigurno ćete naići na dobre reakcije svojih sadašnjih ili budućih poslodavaca, ili potencijalnih poslovnih partnera i suradnika.

Ostavi odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here