Podijeli objavu

Proračunska sredstva za mjesnu samoupravu, vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore u Zagrebu povećana su s 5 posto na 18 posto proračuna nakon izdataka. To znači da sada mjesna samouprava raspolaže s nešto manje od 700 milijuna kuna, značajnom svotom.

Najnovijim promjenama u djelovanju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, građani su dobili veću mogućnost djelovanja na komunalne aktivnosti, veću transparentnost trošenja novca, ali i veću odgovornost.

Mjesna samouprava sada u potpunosti preuzima ovlasti u održavanju komunalne infrastrukture za odvodnju padalina, održavanje gradskih parkova i drugih zelenih površina te redovno održavanje nerazvrstanih cesta. Osim toga, samostalno donosi planove malih komunalnih akcija. Što je građanima možda najavažnije, informacije i problemima i potrebama sada će moći samo dojaviti u sjedištima mjesnih odbora.

Osim komunalnih akcija, predviđeno je i da Vijeće gradskih četvrti ili mjesni odbor može samostalno donijeti plan o organizaciji i provođenju sportskih, kulturnih, zabavnih i drugih građanima potrebnih aktivnosti i programa, pogotovo ako one nisu obuhvaćene drugim gradskim programima. Osobito se to odnosi na aktivnosti brige o djeci i mladima, promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, skrbi o osobama treće životne dobi te akcije očuvanja okoliša i aktivnosti u održivom razvoju.