Podijeli objavu

Danas je u Gradskoj upravi predstavljena nova digitalna usluga e-Narudžbenica te je tako Grad Zagreb u cijelosti implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-narudžbenica u postupcima jednostavne nabave.

Elektroničkim potpisivanjem narudžbenice te njezinim slanjem u elektroničkom obliku prema odabranom ponuditelju pojednostavljen je administrativni postupak, povećana je učinkovitost te su umanjeni troškovi i vrijeme obrade za 6 600 narudžbenica koliko ih je bilo u 2019.  Za svaku od 6 600 narudžbenica bilo je potrebno isprintati više kopija i fizički ih dostaviti na pet adresa. No, toga sada više nema, sve je brže, učinkovitije i jeftinije.

Organizacijsko unaprjeđenje poslovanja u Gradu je utemeljeno na upravljanju poslovnim procesima, a pokrenuo ga je, poticao i podržavao gradonačelnik. Naime, Ured gradonačelnika je još 2012. pokrenuo više projekata radi brže prilagodbe novim uvjetima poslovanja i prihvaćanja europskih upravnih standarda.

Prema riječima gradonačelnika Milana Bandića, brojni online servisi Grada Zagreba  su već dostupni našim građanima i poslovnim subjektima, npr. e-Pisarnice, e-Školstva, e-Matica Grada Zagreba, e-Prijava na natječaje za financiranje programa i projekata udruga koje se financiraju iz proračuna Grada, e-Beba, e-financijsko poslovanje, e-Narudžbenica, Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (ZgSport), a intenzivno se radi na digitalizaciji još nekih usluga, npr. za  izdavanje akata za građenje (građevinska, lokacijska, uporabna dozvola…), za postupke izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te za postupak podnošenja primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a te e-Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.

Prezentirajući novu digitalnu uslugu, pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco je istaknuo da digitaliziranjem gradskih  poslovnih procesa Grad Zagreb pokazuje spremnost na implementaciju inovativnih rješenja u poslovanju. Time šaljemo poruku da jesmo i da želimo biti učinkovit servis građana i podrška našim poduzetnicima, istaknuo je pročelnik Laco.